Kindercursus

Baby- en kinderreanimatietraining (PBLS/AED)

Baby- en kinderreanimatietraining

PBLS staat voor Paediatric Basic Life Support en omvat globaal het toepassen van levensreddende handelingen zonder medische hulpmiddelen bij baby's en kinderen. AED betekent Automatische Externe Defibrillator. De AED geeft een elektrische schok wat het hart weer op gang moet brengen in geval van hartfalen. Deze training richt zich op het reanimeren en het bedienen van een AED bij baby's en kinderen. Een baby of kind is fysiek kleiner dan een volwassene, wat gevolgen heeft voor de wijze van reanimeren. Ook is de achterliggende oorzaak van een circulatiestoornis bij baby's en kinderen vaak anders dan bij volwassenen. Door middel van het volgen van de Baby- en kinderreanimatietraining (PBLS/AED) weet je direct hoe je moet handelen bij hartfalen van een baby of kind. Je voert de reanimatie snel, adequaat en op een voor jezelf en je omgeving veilige manier uit, je bedient op de juiste wijze een AED en zorgt voor het inschakelen van de hulpdiensten.

Resultaat

Aan het einde van deze training weet je exact hoe je moet handelen in een noodsituatie waarbij een baby of kind gereanimeerd moet worden en eventueel een AED ingezet moet worden. De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorie werk je zelfstandig door via e-learning. Het praktijkgedeelte volg je bij mij op mijn trainingslocatie.

Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor iedere volwassene die wil leren reanimeren, specifiek van baby's en kinderen. Voor tieners (van 13 tot 18 jaar) is er aangepaste training beschikbaar.

Vooraf

Je bent optimaal voorbereid op de training door middel van het gebruik van e-learning. De ondersteunende theorie heb je vooraf thuis zelfstandig doorgewerkt en afgerond door middel van een test. Op deze manier wordt jouw kennisniveau inzichtelijk gemaakt. Het trainingsboek kun je tevens downloaden voor gebruik tijdens het praktijkgedeelte van de training.

Tijdens de training

Je oefent, in een groep van maximaal zes personen, onder andere het geven van borstcompressies en het geven van mond-op-mondbeademing. Dit doe je met behulp van een oefenpop. Daarnaast leer je hoe je een slachtoffer op een correcte en veilige wijze benadert, hoe je de ademhaling en het bewustzijn beoordeelt, het toepassen van de stabiele zijligging en hoe je handelt bij een (dreigende) verstikking. De praktijkoefeningen en herhaling daarvan centraal. Dit komt namelijk jou zelfvertrouwen ten goede, zodat je nog adequater kunt reanimeren.

Na afloop van de training

Na afloop van de training krijg je een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad uitgereikt, waarmee je jezelf (indien gewenst) aan kunt melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu of Hartveilig.nl.

Tijdsduur

Het praktijkgedeelte van de training duurt 3 klokuren.

Baby- en kinderreanimatietraining (PBLS/AED) Herhalingstraining

Indien je reeds een (vergelijkbare) training hebt gevolgd en je wilt opnieuw de kennis en vaardigheden aanleren, schrijf je dan gerust in voor de herhalingstraining. Deze omvat hetzelfde programma als de reguliere Reanimatie- en AED-training (BLS/AED), maar wordt sneller doorlopen. De herhalingstraining duurt 2 klokuren.

Kosten

De kosten voor de Reanimatie- en AED-training (BLS/AED) bedragen € 40,00, inclusief e-learning.

De kosten voor de Reanimatie- en AED-training (BLS/AED) voor tieners bedragen € 40,00, inclusief e-learning.

De kosten voor de Herhalingstraining bedragen € 35,00, inclusief e-learning.

Aanmelden

Ga naar het aanmeldformulier